Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Fairvent (www.fairvent.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Fairvent betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Fairvent.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Fairvent berusten bij Fairvent. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Fairvent is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Fairvent, info@fairvent.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Fairvent geeft Fairvent geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Fairvent.
Fairvent kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Fairvent, de onmogelijkheid de website van Fairvent te gebruiken, uit de levering van diensten door Fairvent of het gebrek aan levering van diensten door Fairvent.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Fairvent wordt regelmatig bijgewerkt. Fairvent behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Fairvent te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 18 november 2019