Fairvent en MVO

Milah is maatschappelijk betrokken; ze is actief als vrijwilliger bij de volgende organisaties:

  • 2019 – nu: bestuurslid en penningmeester Stichting Activiteitenclub de Overhaal. Opvang voor en door ouders in regio Landelijk Noord, Amsterdam
  • 2019 – nu: coach bij Klimaatgesprekken
  • 2009 – 2016: secretaris (tot 2013), penningmeester (2015), voorzitter (tot  2016) van de Dorpsraad Holysloot. We adviseren stadsdeel Amsterdam Noord direct en via de Centrale Dorpenraad op onderwerpen relevant voor Landelijk Noord en Holysloot specifiek. www.centraledorpenraad.nl.
  • 2009 – 2016: oprichter network LinkedIn Business Group Doing Business in Nepal
  • 2006 – nu: vrijwilliger bij de NGO Enviu (www.enviu.org)

Milah is betrokken bij de volgende netwerken:

  • Partner van MVO Nederland
  • Lid van SEE (was CSR Chicks) sinds 2003.
  • van 2010 – 2014: Netwerk duurzame ondernemers DORA van o.a. de Kamer van Koophandel Amsterdam (www.dora-netwerk.nl).
  • Vrijwilliger Our Common Future 2.0. initiatief van de universiteit van Nijmegen in de werkgroep ‘Wonen’ (www.ourcommonfuture.nl)

Van 2009-2011 heeft Milah samen met lokale partners een duurzaam huis laten bouwen. Drie principes zijn toegepast: gebruik verantwoorde materialen, een energiezuinig huis en inzet lokale arbeid en helden.

Zie hier het filmpje over haar huis in Holysloot, Amsterdam.