Wie is Fairvent?

De ideale weg is om in je bedrijfsstrategie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te borgen. Het borgen van dit kader in de organisatiestructuur draagt bij aan een gedragsverandering.

Fairvent is een bureau gespecialiseerd in strategisch en operationeel advies op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Naast inhoudelijke kennis ondersteunt Fairvent organisaties met praktische handvatten en begeleiding om projecten op dit gebied vorm te geven, op te starten en uit te voeren. Zie Projecten en Diensten

Fairvent werkt volgens de volgende principes:

  • Transparantie: Transparantie is een voorwaarde om eerlijk en open te werken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat over transparant kunnen zijn.
  • Oprechte betrokkenheid: Met intentie en aandacht iets doen is een belangrijk principe van Fairvent. Door met volle aandacht aanwezig te zijn is er commitment.
  • Co-creatie: Door samen te doen en te ontwikkelen ontstaan de mooiste producten. Fairvent werkt graag samen met jou als klant en als partner.
  • Professionaliteit: we zijn vakkundig en werken vanuit de inhoud met oog voor de context en het proces.

“When it can’t be done, do it. If you don’t do it, it doesn’t exist” Paul Arden

Wie is Milah Wouters?

Drijvende kracht achter Fairvent is Milah Wouters. Milah is een doener met visie. Er bestaat volgens haar geen concept zonder praktijk: het moet werken. Ze is een duizendpoot die vele verschillende projecten oppakt en uitwerkt. Of dit nu het organiseren van een workshop is tot het bereiken van 3000 werknemers binnen een bedrijf: Milah regelt het. Ze is zowel actief in de profit als de non-profit sector.

Milah Wouters (1974) heeft organisatie antropologie gestudeerd in Utrecht. Ze werkte van 2001 – 2008 bij KPMG. Bij Ethics & Integrity en Sustainability. Sinds 2009 is ze voor zichzelf begonnen met Fairvent.

Milah is moeder van Aram en woont samen met haar vriend in Holysloot.