Projecten

 

Redevco

Fairvent was adviseur voor het Corporate Responsibility team voor het vastgoedbedrijf Redevco (www.redevco.com) van 2009 – 2011. Fairvent was o.a. procesbegeleider van het MVO jaarverslag, heeft een corporate giving policy en procedure ontwikkeld, aanzet gemaakt voor de stakeholder engagement policy, CR strategie algemeen en presentaties en planning. In 2009 is het eerste CR report gepubliceerd.

 

 

 

USG People

Van april tot September 2011 was Fairvent interim Corporate Director Social Responsibility USG People N.V. (www.usgpeople.nl) Naast het finaliseren van een CSR beleid is er een inventarisatie van bestaande initiatieven en de status quo van het CSR beleid binnen USG People gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een intern rapport met een overzicht van quick wins, uitdagingen en een overzicht van acties en stappen te nemen om het CSR beleid te vertalen naar de praktijk. In aanvulling op dit rapport zijn er overzichten gemaakt voor aanbestedingen, klanten en is gestart met de herziening / herontwikkeling van de kernwaarden.

Begin 2012 is Fairvent gevraagd mee te denken in de te nemen implementatiestappen van de kernwaarden USG People.

FairConnect

In opdracht van Fairconnect (www.fairconnect.nl en www.summ.nl) heeft Fairvent de ‘achterkant’ van de organisatie ingericht met behulp van het Internal Value System (IVS). FairConnect brengt organic en fair trade producten op de markt en wil zeker weten dat de leveranciers en producenten zich aan de waarden van FairConnect houden. Opbouw van de opdracht:

  • Identificatie/bevestiging van de waarden;
  • Vertalen van de waarden naar meetbare criteria;
  • Ontwikkelen functioneel design informatie; en,
  • Check met de praktijk, haalbaarheid en toetsing informatie & data systeem.

FairMatch Support

In samenwerking met 100% Zomer heeft Fairvent van eind 2011 tot begin 2012 een handboek met instrumenten voor FairMatch Support (www.fairmatchsupport.nl) ontwikkeld. Dit betekent het vertalen van strategie naar procedures waar partners van FMS en FMS zelf mee kunnen werken. Voorafgaande is een inventarisatie gemaakt van de bestaande praktijk en ervaring en met behulp van bestaande modellen is een gewenste situatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau benoemd en vertaald naar de praktijk d.m.v. een handboek.

Andere projecten

Stichting de Nationale DenkTank

Van de zomer 2012 tot mei 2014 directeur van de Stichting de Nationale DenkTank. Ze was verantwoordelijk voor externe relaties, partners en acquisitie. Tevens heeft ze zich bezig gehouden met procesverbetering op het bureau, uitbreiding van het team, business development op lange termijn en inhoudelijke voorbereiding van de thema's zorg en Big Data. Ook gedurende de DenkTank heeft ze zich bezig gehouden met procesverbeteringen en de implementatie van de DenkTank oplossingen.

 

 

 

JoCadeau

Vanaf januari 2014 lid van de Raad van Advies van JoCadeau: het cadeau dat werkt! Zie www.jocadeau.nl

MVO Nederland

In de zomer van 2012 projectmanager voor MVO Nederland om een CEO diner te organiseren. In samenwerking met KPMG rondom het thema 'scarcity of resources'.
Daarnaast heeft Fairvent voor a Beautiful Story een IMVO-voucher aangevraagd om een pre-audit te doen op World FairTrade principes.

Xsaga

In de zomer van 2012 samen met Karlijn Hogenhuis - Kouwenhoven een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor Xsaga (advies- en productiebureau voor brandactivation, event- en entertainment marketing). Op basis van interviews met non-profit en profit bedrijven, hebben we een inventaris gemaakt voor potentiële formats voor een Green Trees festival.

Volg ons: 
Arjen Laan (voormalig HR directeur Redevco)
Als voorzitter van de werkgroep CSR van Redevco heb ik gedurende een aantal jaren gebruik gemaakt van de capaciteiten van Milah. Gedurende deze periode heeft Milah op originele en intelligente wijze onze werkgroep geassisteerd bij het vormgeven van ons CSR report. Milah heeft hierbij zowel een sterk inhoudelijke als structurerende bijdrage geleverd om ons rapport, een leesbaar en werkend document te maken. Haar inzet en inzicht heeft er toe bijgedragen dat op onderdelen concreet beleid is geformuleerd om ons CSR beleid handen en voeten te geven, dilemma's op te werpen, workshops georganiseerd en doelstellingen te formuleren. Zij is allround op het gebied van MVO en kan er voor zorgen dat mooie idealistische doelstellingen worden omgebogen tot haalbare resultaten. 
Rob Zandbergen CEO USG People N.V. USG People
Milah deinst niet terug voor een uitdagend project waarin de volgende stappen op het gebied van SR gezet moesten worden. Haar geloof en volharding in het onderwerp van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft ons geholpen de volgende stappen te zetten. Door haar persoonlijke gedrevenheid weet ze anderen te stimuleren en heeft haar bijdrage geresulteerd in het concreter maken van ons SR beleid.

 

 


 

Maarten Rijninks (voormalig oprichter FairConnect):
Het bestuur en de medewerkers zochten bij de realisatie van het SUMM merk naar overkoepelende waarden die FairConnect vertegenwoordigt. Milah heeft dit proces begeleid en heeft op lastige momenten goed geïntervenieerd zodat iedereen in het proces kon deelnemen en zich in de geformuleerde waarden konden herkennen. Ze heeft gevoel voor de onderlinge relaties zonder de inhoud uit het oog te verliezen” .

 

 

 

 

 

 

 

Hans Peters (voorzitter Nationale DenkTank)
Milah is als directeur van de Stichting o.a. verantwoordelijk geweest voor het partnernetwerk. Dit betekende het uitbouwen, beheren en binden van een actief partner-netwerk. Zij is als teamspeler verantwoordelijk geweest voor het borgen van de middelen van en het aanhalen van de banden met Raad van Adviesleden, inzet en betrokkenheid van de partnerraad en bestaande en nieuwe partners vinden (o.a. 8 universiteiten). Dit heeft ze met veel energie, vasthoudendheid en gevoel voor verhoudingen gedaan. 
Daarnaast heeft ze een wezenlijke bijdrage geleverd aan het aanpassen van het financieringsmodel en de professionalisering van NDT. Ook heeft ze een start gemaakt de werkprocessen pro-actief te managen en het netwerk actief in te zetten. Denk hierbij aan een themacommissie, acquisitie commissie en evaluaties met verschillende stakeholders.