Samenwerken Fairvent

Fairvent werkt met andere freelancers en bedrijven samen.
Bijvoorbeeld met:

  • 100% zomer. Zie www.100procentzomer.nl
  • ISMU. Zie www.ismu.nl
  • Enviu. Zie www.enviu.org
  • Rob van Baarsen
  • Patrick Leenheer
  • Karlijn Hogenhuis-Kouwenhoven
Volg ons: